Fundacja Baza Rembertów

ul. Grzybowa 1.

04-498 Warszawa

REGON: 369935383

NIP: 9522178948

Fundacja „Baza Rembertów” powstała w listopadzie 2017r. z inicjatywy osób, którym leży na sercu dobro dzieci i młodzieży z naszej dzielnicy.Naszym głównym celem jest stworzenie nowych miejsc aktywności fizycznej i organizacja imprez oraz wydarzeń o charakterze sportowym,rodzinnym, patriotycznym, które przyczynią się do integracji lokalnej społeczności i podniesienia atrakcyjności naszej dzielnicy.
Cel ten realizujemy m.in. poprzez:
• pomoc w rozwijaniu zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin;
• inicjowanie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej,sportowej, kulturowej oraz naukowej zmierzającej do pomocy ludziom potrzebującym lub integracji osób działających dla dobra publicznego;
• wspieranie i budowanie obiektów infrastruktury sportowej i turystycznej oraz budynków i budowli towarzyszących, jak również późniejsze zarządzanie tymi obiektami;
• niwelowanie barier międzypokoleniowych.

Przez swoją działalność chcemy, aby przede wszystkim dzieci i młodzież znalazły w naszej „bazie” miejsce, w którym będą się mogły rozwijać i znajdować przyjaźnie na całe życie. Mamy nadzieję, że z czasem nasza działalność będzie się poszerzać i naszą pasją zarazimy innych. W naszej działalności chcielibyśmy nie ograniczać się jedynie do akcji, które wymagają dużo czasu i wielu przygotowań związanych ze spełnieniem wszystkich m.in. ustawowych wymogów, ale również, a może przede wszystkim pomagać doraźnie ludziom, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji i „tu” liczymy na Ciebie!

FBR